Levia e-sigaretipood kuulub E-sigareti müüjate ja kasutajate liitu!

Levia e-sigaretipood kuulub E-sigareti müüjate ja kasutajate liitu!

E-sigareti müüjate ja kasutajate liit – http://e-liit.ee/

Kuidas toetada E-sigareti müüjate ja kasutajate liitu?
Soeta kaupa poodidest, mis kuuluvad E-sigareti müüjate ja kasutajate liitu, liitu liiduga või aita kaasa sisu koostamisel ja info levitamisel! Rohkem infot http://e-liit.ee/toeta-mtue-tegevust

E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu eesmärgid ja ülesanded:
Kaitsta esigareti kasutajate, müüjate ja tootjate huve Eestis.
Ühendada tootjad ja müüjad.
Koordineerida suhtlust riigiasutuste ja meediaga.
Koordineerida ja finantseerida suhtlust riigiga seaduste arendamisel esigareti valdkonnas.
Seisma selle eest, et meedias oleks objektiivne info kajastus.
Teha koostööd tervishoiu- ning õppeasutustega levitamaks õiget tõenduspõhist informatsiooni e-sigarettide kohta.
Organiseerida uurimuste tõlkimist, nende avalikustamist ning pädevasse riigiasutusse toimetamist.
Varustada kõiki esigareti poode infomaterjalidega nagu näiteks uurimuste kokkuvõtted jms.

Kuidas liituda?
E-sigareti müüjate ja kausutajate liit eeldab, et iga liituja soovib anda oma panust e-sigarettidega seonduvas ning osaleda meie tegevustes. Kui soovid liituda E-sigareti tootjate ja müüjate liit MTÜ’ga, siis täida ja digi allkirjasta kas juriidilise isiku avaldus või füüsilise isiku avaldus ning saada see info@e-liit.ee. Enne avalduse saatmist tutvu MTÜ põhikirjaga (pdf) ja hetkel kokku lepitud liikmemaksudega. Liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus. MTÜ’ga võib liituda nii juriidiline kui füüsiline isik.

e-sigaret-on-vahemalt-95-ohutum-kui-tavaline-tubakas

share post: