Kasutajatingimused

ÜLDSÄTTED
 1. Käesolevad ostu-müügitingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad www.levia.ee veebipoest ostja (edaspidi Klient) ja veebipoode haldava ettevõtte Levia OÜ, (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel. Müüjat ja Klienti nimetatakse edaspidi koos ka kui Pooled või eraldi kui Pool.
 2. Tingimustega kehtestatakse Poolte õigused ja kohustused veebipoest toodete ostmisel, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.
 3. Ostu sooritamisel nõustub Klient kasutajatingimustes sätestatuga. Kasutajatingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
 4. Ostu sooritamisel märkides linnukese aknas „Olen lugenud ning nõustun tingimustega“ nõustub Klient, et on tutvunud Kasutajatingimuste sisuga, sellest aru saanud ja nõustub tingimustega.
 5. Müüja jätab endale õiguse kasutajatingimusi ja hinnakirja igal ajal muuta või täiendada. Nimetatud muudatused ning täiendused kajastatakse veebileheküljel www.levia.ee ning need jõustuvad avaldamise hetkest. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Kliendi poolt ostu sooritamise hetkel kehtinud kasutajatingimused.
 6. Tingimused on koostatud eesti, vene ja inglise keeles. Juhul, kui erinevates keeltes koostatud Tingimustes esinevad vastuolud, kohaldub Tingimuste eestikeelne versioon.
 7. Kasutajatingimused loetakse Poolte vahel jõustunuks arvates Kliendi poolt tasumisele kuuluva summa laekumisest Levia OÜ arvelduskontole.
 8. Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis on tekkinud seetõttu, et Klient ei ole käesolevaid tingimusi lugenud.

 

TOOTED JA HINNAD
 1. Müüja tagab, et tooted vastavad nõuetele ning on kvaliteetsed.
 2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.
 3. Veebipoes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad.
 4. Kõik Müüja veebipoes märgitud hinnad on esitatud eurodes (EUR).
 5. Ostu eest veebipoes tuleb tasuda kogusummas tasuda koheselt v.a. juhul, kui tasutakse arve alusel.
 6. Vastavalt Kliendi valitud kohaletoimetamise viisile lisandub kauba hinnale transpordi hind. Enne maksmist kuvatav hind ostukorvis sisaldab kauba maksumust ja saatmiskulusid.
 7. Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on teatavaks tehtud Müüja veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel. Kui ostutellimus esitati enne müügitingimuste või hindade muutmist kohaldatakse Poolte vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise hetkel kehtinud tingimusi.
 8. Kui mõni toode on otsa lõppenud ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust, hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on võimalusel sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse 7 tööpäeva jooksul.
 9. Allahindlused kehtivad Müüja veebipoes kindlaksmääratud perioodil või kuni kaupa jätkub.
 10. Allahindlusperioodil ostetud kauba ümbervahetamine pärast allahindlusperioodi lõppu ei ole võimalik.

 

KUIDAS OSTA
 1. Ostu sooritamiseks tuleb Müüja veebikeskkonnas esitada tellimus.
 2. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi . Ostukorvis on võimalik muuta kaupade koguseid, neid lisades või eemaldades nimekirjast. Muutes kaupade koguseid, tuleb vajutada nuppu “Uuenda Ostukorvi”. Kui tooted ostukorvi on valitud, tuleb vajutada nuppu “Mine kassasse“ , sisestada Arvelduse andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks).
 3. Juhul kui Kliendil on kinkekaart või sooduskood, tuleb sisestada selle number ning vajutada nupule “Kasuta maksmisel kinkekaarti või sooduskoodi“.
 4. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil nõustuda veebipoe kasutajatingimustega pannes linnukese vastavasse ruutu, valida makseviis ning vajutada nupule „Esita tellimus“. Seejärel suunatakse Klient makset teostama. Juhul kui makseviisiks valitakse pangaülekanne, siis ülekannet tehes tuleb märkida selgituste lahtrisse tellimuse number nt. “Tellimus: 123“.
 5. Maksete teostamine toimub väljaspool veebipoe keskkonda, vastava teenusepakkuja ESTO AS turvalises maksekeskkonnas. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Veebipoel puudub ligipääs Kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele.
 6. Tasuda saab makselinkidega nii Swedbank, SEB, LHV, Nordea, Danske Bank, Krediidipank, Pocopay ja Liisi kaudu.
 7. Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Kliendile, tema poolt märgitud e-posti aadressile, tellimuse kinnitus, mis sisaldab tellimuse numbrit, ostukorvi sisu ja maksumust, kättetoimetamise viisi ning aadressi.
 8. Kliendil on võimalik luua endale konto ostude ajaloo jälgimiseks, sisestades andmed vastavale vormile. Kliendil on võimalik salvestada ja/või välja printida arveid ning ostu sooritamise hetkel kehtinud kasutajatingimusi.

 

PRETENSIOONIDE ESITAMINE
 1. Pretensioonid toodete kvaliteedi kohta peab Klient Müüjale esitama viivitamatult tingimusel, et kvaliteedi mittevastavus ei ole põhjustatud Kliendi poolt. Pretensioonid palume saata Müüja e-postile: info@levia.ee või saata e-kiri Müüja veebilehelt.
 2. Poolte vahel veebipoest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks avaldusega Tarbijakaitseametisse ja selle juurde moodustatud Tarbijavaidluste komisjoni . Tarbijavaidluste lahendamise menetlusreeglitega on võimalik tutvuda komisjoni kodulehel: komisjon.ee. Tarbijakaitse komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks saab pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

VASTUTUS
 1. Pooled vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. Klient vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Kliendilt kahju hüvitamist.
 3. Klient vastutab Müüja veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Klient kohustub tagama, et tema kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest teavitama Müüjat ja oma salasõna koheselt ära muutma. Juhul, kui Klient ei teavita Müüjat andmete võimalikust kuritarvitamisest, ei vastuta Müüja kahju eest, mis võib tekkida Kliendile kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete kasutamisest.
 4. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine oli tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneval põhjusel) ja mille toimumist (Force Majeure) ei saanud ette näha.
 5. Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevustest ja/või tegevusetusest, sealhulgas toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel (nt toote soovituslike hoiustamistingimuste eiramine).

.

KÄTTETOIMETAMISE TINGIMUSED

Tarneaeg 1…5 tööpäeva.
Keskmine tarneaeg 1-2 päeva!

 1. Peale raha laekumist Levia OÜ kontole teostatakse kauba saatmine Kliendile.
 2. Müüja ei kohustu kaupu saatma, kui raha arvelduskontole ei ole laekunud.
 3. Veebipoes sooritatud oste käsitletakse päevadel E-P kl. 9.00-20.00. Nädalavahetustel ja riigi-pühadel kauba komplekteerimist ja postitamist ei toimu.
 4. Toodete tarneaeg on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 3 tööpäeva. Juhul, kui Müüja ei saa mõnda toodet 5 päevaga tarnida, informeeritakse sellest Klienti koheselt. Vajadusel on Kliendil võimalus ost tühistada ning raha tagastatakse.
 5. Müüja on kohustatud kauba tarnima hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui kaupa ei ole võimalik tarnida, informeeritakse Klienti sellest e-posti teel ning tagastatakse Kliendi poolt makstud summa viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
 6. Kauba kättetoimetamine Kliendile toimub Eestis, Lätis, Leedus, Soomes Itella SmartPosti või Omniva Kullerteenuse kaudu.
  Kauba kättetoimetamine teistes välisriikides toimub Omniva ja Itella SmartPOST kullerteenuse kaudu.

  Kauba kättetoimetamise viis ja aadress tuleb Kliendil valida ostu sooritamisel. Seejärel kuvatakse transpordi maksumus automaatselt.
 7. Kauba kohaletoimetamine SmartPostiga – tellimuste täitmiseks kasutatakse SmartPosti pakiautomaate. Peale saadetise edastamist SmartPosti, peaks see kliendini jõudma Eestis 1-3 päevaga ning Lätis, Leedus, Soomes 3-7 päevaga. SmartPost toimetab tellimusi automaatidesse ka nädalavahetustel. Kauba pakiautomaati saabumisel edastab SmartPost Kliendile teavituse SMS sõnumiga. Kui Kliendi poolt märgitud telefoninumbrile ei ole võimalik teavitust saata, saadetakse see SmartPosti poolt Kliendi e-postile. SmartPost toimetab paki kohale Kliendi poolt valitud pakiautomaati. Hilisem kättesaamiskoha muutmine ei ole võimalik.
 8. Kui Klient ei lähe tellimusele SmartPosti pakiautomaati hoiustamisaja jooksul järele, tagastatakse tellimus Müüjale. Tellimuse kätte saamiseks peab Klient tasuma Müüjale paki tagastamise ja uuesti väljastamise kulu SmartPosti kehtiva hinnakirja järgi. Paki esialgne transpordikulu ei ole tagastatav.
 9. Kauba kohaletoimetamine Omniva või SmartPOST Kullerteenusega Kliendi soovitud asukohta. Kullerteenuse teostaja võtab Kliendiga ühendust, ning lepitakse kokku tellimuse kättesaamiseks sobiv aeg ja koht. Klient kohustub olema kokku lepitud ajal ja kohas, et kullerteenust saaks teostada. Kui Klient ei ole kokku lepitud ajal ja kohas saadaval, tagastatakse tellimus Müüjale. Tellimuse kätte saamiseks peab klient tasuma Müüjale paki tagastamise ja uuesti väljastamise kulu kehtiva hinnakirja järgi. Paki esialgne transpordikulu ei ole tagastatav. Kaup antakse üle vaid Kliendile. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid eelneval kokkuleppel Kliendiga.
 10. Tellides toote riiki, kuhu toote kättetoimetamiseks on tarvilik läbida tolli- või muud täiendavad protseduurid, kohustub Klient nende protseduuride kohase ja õigeaegse täitmise eest ise hoolt kandma.
 11. Kui kaupa ei ole võimalik saata ühe pakina, siis tarnitakse ostetud kaup Kliendile mitme saadetisena.
 12. Klient kohustub esitama ostu vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või sellest tulenevate mistahes tagajärgede eest.
 13. Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartnerile üle antud, kuid kauba kohaletoimetamine viibib Müüjast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure).
 14. Müüja võib Eestisiseselt pakkuda tasuta kohaletoimetamise võimalust SmartPostiga erinevate kampaaniate puhul, sidudes tasuta saatmise kauba ostusummaga. Välisriikide puhul Müüja tasuta saatmist ei paku.

TURVALISUS- JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Müüja veebisaiti kasutama asudes eeldatakse, et Klient on privaatsustingimustega tutvunud ning nõustunud nendega.
 2. Müüja kohustub kaitsma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Klientide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Müüja tegevus internetis on kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 3. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejateks on Müüja. Isikuandmete volitatud töötlejateks on Levia OÜ telefon: +372 5373 4097, e-post: info@levia.ee), Itella Estonia OÜ (telefon: +372 43 54 547; +372 53 495 775 , e-post: info@smartpost.ee ) ja ESTO AS ( telefon: +372 622 52 52, e-post: info@esto.ee).
 4. Müüja ei edasta, müü ega avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele (v.a punktis 3 toodud isikutele) välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.
 5. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ost sooritati, juhul kui Müüjal tekib vajadus kasutajatingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada ostu eest tasutud summa Kliendile.
 6. Ostjal on õigus igal ajal tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, välja arvatud kui seadus sätestab teisiti.
 7. Registreerudes Levia e-poes kasutajaks, nõustub klient, et kui Ta ostukorvi hülgab, võib Levia e-pood saata talle vastavasisulise teavituse (e-maili).
 8. Kogutud isikuandmeid kasutades võib Müüja teavitada Klienti tooteuudistest, kampaaniatest ja saabuvatest sündmustest.
 9. Klient saab igal ajal loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest saates
  vastavasisulise teate e-postile: info@levia.com või vajutades iga e-kirja juures näidatud lingile.
 10. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
 • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel veebipoes või mujal
 • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
 • ostu või tellimuse sooritamisel veebipoes. Müüja võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni.
 1. Müüja võib koguda isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Müüja võib koguda ka andmeid kasutaja tegevuste kohta veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse veebisaidi arendamiseks ning klientidele kasulikuma teabe edastamiseks.
 2. Maksete teostamine toimub väljaspool veebipoe keskkonda, vastava teenusepakkuja ESTO AS turvalises maksekeskkonnas. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Veebipoel puudub ligipääs Kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele.
LEPINGUST TAGANEMINE JA KAUBA TAGASTAMINE
 1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest, välja arvatud punktis 2. ja 3. toodud juhtudel.
 2. Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) § 53 lõike 2 punktist 9, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud toodete ostmisel, mis antakse üle ettevõtja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu- või töökohas.
 3. Tulenevalt VÕS § 53 lõike 4 punktidest ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus muuhulgas:- sellisele tootele, mis rikneb või vananeb kiiresti;- sellise suletud pakendis toote üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.- millele on ette nähtud spetsiifilised või soovituslikud hoiustamistingimused
 4. Lepingust taganemiseks esitab Klient kauba Tagastamisavalduse. Tagastamisavaldust on Kliendil võimalik esitada saates see Müüja e-posti aadressile: info@levia.ee või saates e-kirja Müüja veebilehelt. Peale avalduse läbi vaatamist Müüja poolt, teatatakse kliendile tagastusaadress.
 5. Tagastatavad tooted ei tohi olla rikutud, kahjustatud või kasutatud ning peavad olema oma originaalses tootepakendis. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peab Klient käsitsema toodet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Vastasel korral on Müüjal õigus nõuda Kliendilt hüvitist toote väärtuse vähenemise eest.
 6. Tagastatavad tooted tuleb saata Müüjale viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Toote tagastamisega seotud kulud kannab Klient.
 7. Juhul, kui Klient on lepingust taganenud, tooted Müüjale tagastanud ning tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktides 2. ja 3. toodut), tagastab Müüja Kliendile tellimuse maksumuse koos kohaletoimetamise tasuga 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Tagasimaksed tehakse Kliendile samale arvelduskontole, kust laekus raha tellimuse eest.
 8. Juhul kui peale kauba tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.
 9. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutajapoolset täitmist (see tähendab enne kauba Kliendile toimetamist) lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Müüjale teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@levia.ee või helistada numbril +372 5373 4097. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).