Suitsetamiselt üleminek e-sigaretile parandab vererõhku!

Uus uuring, mille avaldas Internal and Emergency Medicine.

Uuringus hinnati ECLAT uuringus osalenuid. ECALT oli juhuvalimaga uuring, mille käigus hinnati elektroonilise sigareti efektiivsust kui suitsetamisest loobumise toodet.
Uuringu käigus mõõdeti osalejate vererõhku nii uuringu alguses, kui ka järelravi ajal (kokku 52 nädalat jälgimisperioodi), et hinnata võimalikke muutusi seoses suitsetamisega.

Ootuspäraselt ei leitud uuringus muutusi vererõhus kui hinnati kõiki osalejaid, sest enamus osalenutel oli algusest saati normaalne vererõhk.

Samas, kui hinnati osalenuid, kellel oli algusest saati kõrge normaalne või kõrge vererõhk, saadi tulemuseks statistiliselt olulist vähenemist süstoolses vererõhus nendel, kes vähendasid tavasigareti suitsetamist rohkem kui 50% ja nendel, kes olid tavasigarettidest loobunud elektroonilise sigareti abil.

Tuleb märkida, et osalenude vererõhu langus oli ka ilmne pärast nende sorteerimist soo, vanuse ja kehaalu tõusu järgi. Nii suitsetamise vähendamine, kui ka täielik karsklus suitsetamisest olid seotud vererõhu langusega ja kõige suurem vererõhu langus oli täielikult suitsetamisest loobumisel.

See on järjekordne kliiniline uuring, mis näitab, et tavasigareti suitsetaja tervis paraneb, kui ta on hakanud e-sigaretti kasutama.

Allikas: www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/237-bp
ECLAT uuring: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23826093

share post:

Lisa kommentaar